Aplacats de façana

Rehabilitació d’aplacats de pedra artificial

La nostra experiència i tècnica artesanal ens permet la fabricació de rèpliques d’aplacats en pedra artificial, per a la rehabilitació de revestiments de façanes, balcons i forjats, que així tornen a recuperar el seu aspecte original.

Els aplacats són elements amb una funció decorativa o d’aïllament, però no portant.

Amb la pedra artificial podem fabricar peces de revestiment que doten a les façanes d’un acabat de gran duresa i qualitat, resistent al desgast que produeix l’acció combinada de l’aigua, el vent i els elements contaminants del medi ambient.

A més, aquests aplacats permeten potenciar la imatge visible de l’edifici.

A l’hora de fabricar-los, ens adaptem a les necessitats específiques de la seva obra i amb tota varietat de matisos, colors i acabats. Utilitzem exclusivament armadura inoxidable per evitar futurs problemes d’oxidació.

Altres treballs