Tanca decorativa

Tanca decorativa de formigó per a tancament de parcel·la