Rehabilitació de piscines

Restauració de piscines en pedra artificial

A Predecat portem anys oferint als nostres clients les millors solucions en la fabricació i restauració de tot tipus de piscines, des de les rectangulars a les de formes més complexes.

Ens adaptem a les teves necessitats específiques, fabricant tot tipus de peces especials: amb amplària específica, corbes a mida, skimmer enrasat…

A més, per evitar futurs problemes d’oxidació per la presència contínua d’humitat, els nostres coronaments de piscina estan armats amb inoxidable i tractament anti-moho.

A l’hora de fabricar-les, disposem de tota varietat d’acabats i textures: buixardats, raspats… complint sempre amb la certificació antilliscant C3

I amb els òxids metàl·lics podem reproduir el color i la tonalitat exactes.

Altres treballs