Pedra Artificial o Pedra Natural, vet aquí la qüestió

Ens trobem que moltes vegades, la gent en general o fins i tot professionals del sector no té clar que és la Pedra Artificial i fins i tot en molts casos es confon amb la Pedra Natural. Tampoc se sap quina és la seva utilitat, quines són les diferències i les característiques, en aquest article intentarem posar les bases per a la seva diferenciació.


Història

 

Es pot dir que des de temps immemorials (Edat de Pedra) l’home ha utilitzat la Pedra Natural, extreta de la natura per molt diferents fins, creació d’Armes, elements ornamentals, fins constructius, fins decoratius, etc … En totes aquestes Pedres naturals el home no ha intervingut en la seva composició, dit d’una altra manera, les seves característiques físiques, són les que per la pròpia evolució s’ha trobat en la naturalesa. El que sí que ha pogut fer és tallar-les i adequar-les a necessitats molt diverses que el mercat ens ofereix, però sempre amb la seva composició d’origen.

 

Els professionals que treballen totes aquestes Pedres naturals són els marbristes, ofici cosí germà del nostre, és més, podem dir que en l’actualitat molts Tallers de Marbre van ser també taller de Pedra Artificial al seu dia. Amb tots els meus respectes, el dels marbristes en general és un ofici de tallar i enganxar i el de la Pedra Artificial és de més elaboració i amb un component artesanal més gran.

 

piedra-artificial-abril-2016  piedra-artificial-abril-2016

 

La Pedra Artificial, o com a mi m’agrada anomenar-la Pedra Modelada neix i evoluciona amb el Ciment Portland (100 anys AC), compost per barreges de calcària, argila i guix principalment, element que ens permet juntament amb altres agregats, àrids i additius incidir en la composició tant interna com superficial dels fabricats, amb l’objectiu en molts casos d’imitar la Pedra Natural. Aquesta possibilitat que ens permet formular la composició fa que el procés de la Pedra Artificial o Modelada sigui molt més sostenible econòmicament i ecològicament que els Processos de la Pedra Natural.

 

El concepte de modelar és fonamental, la Pedra Natural no es modela i la piedra-artificial-abril-2016Pedra Artificial ens permet modelar i adequar la seva composició atenent el producte que vulguem desenvolupar. És aquí on resideix el Know-How del nostre ofici i atenent les tècniques i processos del nostre Taller, vam aconseguir resultats sorprenents.

 

En aquest article, en la part superior, apareix l’extracció de Pedra Natural Calcària d’Alcover, a observar els mitjans mecànics i tècnics per poder-la convertir en lloses irregulars, per a la utilització de paviments o esglaons. A la part inferior veiem unes peces de Esglaó fabricades en Pedra Artificial o Modelada on s’aconsegueixen uns acabats espectaculars, calibrats i amb la textura irregular i colors de la pedra natural.

    T'has quedat amb ganes de més?

    Uneix-te a la nostra newsletter i t'informarem de totes les novetats i notícies del món de la pedra artificial directament a la teva safata d'entrada.